Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Opole

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Garbowski

Sekretarz Rady Miejskiej

Piotr Mielec

Członkowie Zarządu

Franciszek Minor - Wiceprzewodniczący

Dorota Pregel - Wiceprzewodnicząca, Przewodnicząca FRSziPK w Opolu

Antoni Chorzewski