Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Umieszczanie zdjęcia i daty urodzenia w CV.

Data dodania: 2014-09-23 11:00

W Polsce świadomość tego, jakie mamy prawa przebija się z trudem. Panuje ogólne przeświadczenie, że pracodawca jest władcą absolutnym, robi co chce i zatrudnia kogo chce. W sytuacji powszechnego bezrobocia jest to zrozumiałe, ale niestety zamiast społeczeństwa równych szans mamy dyskryminację na płaszczyznach zawodowych, społecznych czy też kulturowych.

Może rozwiązaniem byłby druk ofert pracy obowiązujący wszystkich pracodawców oraz CV w obszarze dotyczącym danych osobowych ujednolicone dla wszystkich potencjalnych pracowników?

Może już czas by egzekwować prawo i domagać się równego traktowania?

A co na to Kodeks Pracy?

Dyskryminacja istnieje, gdy wskutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują bądź mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn wymienionych w § 1, a więc ze względu na:

 • płeć,
 • wiek,
 • niepełnosprawność,
 • religię,
 • narodowość,
 • przekonania polityczne,
 • przynależność związkową,
 • pochodzenie etniczne,
 • wyznanie,
 • orientację seksualną,
 • zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony,
 • zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

 „Mogłyby wystąpić”, co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że dyskryminacją bezpośrednią jest nie tylko niekorzystne potraktowanie pracowników, ale także stan,

w którym doszłoby, chociażby przypuszczalnie,  do ich niekorzystnego potraktowania. Ponadto zakaz dyskryminacji odnosi się  również do sfery nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, awansowania oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje.

 

Niepodawanie wieku w CV i umieszczania zdjęcia powinno być normą, tak jak i w ofertach pracy nie powinno być żądania jego wpisania.  Kandydat ma być oceniany na podstawie jego przydatności do pracy, a nie na podstawie wieku czy też ładnego wyglądu.

                                                                                                                                Dorota Pregel

Zobacz profil polityka: Dorota Pregel

Komentarze